Nieuws

Erkenning voor de CO2 reductiedoelstellingen door de Science Based Targets Initiative

Nature’s Pride en Berries Pride zijn de eerste AGF-importeurs wereldwijd met CO2-reductiedoelstellingen die zijn gevalideerd en erkend door de Science Based Targets Initiative. Deze erkenning betekent dat ons plan in lijn is met de gestelde doelen in het klimaatakkoord van Parijs en dat we maatregelen hebben genomen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. De Science Based Targets Initative is een samenwerking tussen CDP, de UN Global Compact, het World Resources Institute en het Wereld Natuur Fonds.

Onze CO2-uitstoot reduceren

In 2018 hebben we onze CO2-uitstoot in kaart gebracht en een plan met maatregelen opgesteld om deze met een derde te verminderen in 2023. Dit betreffen reductiemaatregelen voor de eigen faciliteiten en op het gebied van transport, de verduurzaming van verpakkingen en de vermindering van voedselverspilling.

Internationaal netwerk van ambitieuze bedrijven

Door onze doelstellingen te laten valideren door de Science Based Targets Initiative treden Nature’s Pride en Berries Pride toe tot een netwerk van vooruitstrevende internationale bedrijven die ambitieuze CO2-reductiedoelen hebben gesteld in lijn met de klimaatwetenschap. We willen met onze commitment meer bedrijven in de sector motiveren om ook hun CO2-doelstellingen te laten valideren door de Science Based Targets Initiative. Meer informatie is te vinden op: www.sciencebasedtargets.org